Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
350638

Tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tuyên truyền Luật giao thông đường bộ

Đăng lúc: 16:30:00 19/09/2022 (GMT+7)

Sáng 19/9/2022, Huyện đoàn Thường Xuân tổ chức buổi tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; cung cấp thông tin, kỹ năng về cho đội ngũ cán bộ Đoàn cũng như các báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện.

           Sáng 19/9/2022, Huyện đoàn Thường Xuân tổ chức buổi tập huấn, phổ biến, tuyên truyền Luật Thanh niên 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tuyên truyền Luật giao thông đường bộ; cung cấp thông tin, kỹ năng về cho đội ngũ cán bộ Đoàn cũng như các báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện.

z3756315519897_806bf14ce8acf8a7abdcfa484a64b002.jpg

Tại buổi tập huấn, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên được nghe báo cáo viên triển khai những điểm mới về Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã được giới thiệu về sự ra đời của Luật Thanh niên, quá trình xây dựng Luật Thanh niên; những điểm mới, điều cần lưu ý khi triển khai Luật Thanh niên.
Cùng với đó, các báo cáo viên đã phân tích, làm rõ những điểm mới của Luật Thanh niên 2020 như: Quy định vai trò, trách nhiệm của thanh niên; quy định nguyên tắc bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định nguồn lực thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên; quy định Tháng Thanh niên, đối thoại với thanh niên; quy định về chính sách của Nhà nước đối với thanh niên.

 Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1331/QĐ-TTg vào ngày 24/7/2021 với 6 mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành nhằm xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp và việc làm; có ý chí lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ. Phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Phát huy tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện và nâng cao trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          Ngoài ra, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên cũng được cung cấp kỹ năng nghiệp vụ nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên; tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, sự phân công của Ban Thường vụ Huyện đoàn và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các nội dung trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện. Qua đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, đoàn viên đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn.