Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
350638

Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Thường Xuân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay

Đăng lúc: 09:02:29 28/09/2021 (GMT+7)

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm thiêng liêng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó, đoàn viên, thanh niên là lực lượng quan trọng. Vì vậy, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với nhiệm vụ này hiện nay là vấn đề có ý nghĩa to lớn.
34783a2b2d1bde45870a.jpg

Việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới được Huyện đoàn - UB Hội LHTN và các cơ sở Đoàn Hội xác định là việc làm hết sức quan trọng trong công tác giáo dục đạo đức cách mạng, giáo dục lối sống cho đoàn viên, thanh niên.
Chính vì vậy, trong thời gian qua, tổ chức Đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Các cấp bộ Hội đã tập trung tuyên truyền đến hội viên, thanh niên về vai trò xung kích và trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về luật Nghĩa vụ quân sự, về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức thành công “Lễ giao nhận quân năm 2021” với 85 nam thanh niên ưu tú của quê hương Thường Xuân lên đường thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và 10 đồng chí nam thanh niên ưu tú lên đường làm nghĩa vụ công an. Các tân binh đều bảo đảm tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức.
Tân Thành.jpg
Tích cực triển khai với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Biển đảo, Luật ATGT, Luật phòng chống ma túy, tổ chức cho đoàn viên thanh thiếu nhi ký cam kết không vận chuyển, buôn bán tàng trữ và đốt pháo nổ; triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; triển khai và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày 1 tin tốt, mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” trên website và trang mạng xã hội của các cơ sở đoàn và facebook của Huyện Đoàn Thường Xuân. Trong năm 2021 từ huyện đến cơ sở đã đăng tải và thu hút trên 1.000 lượt tin, bài đăng tải, chia sẻ; đã đăng tải gần 300 tin, bài, hơn 600 hình ảnh hoạt động, 100% cơ sở Hội cơ sở duy trì có hiệu quả trang mạng xã hội facebook của đơn vị.Chủ động, kiên trì đổi mới phương thức tuyên truyền để thanh niên nắm bắt đầy đủ thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cổ vũ tinh thần thượng tôn pháp luật. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp và định hướng thông tin cho thanh niên.
Huyện đoàn Thường Xuân
 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)