Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
159
Hôm qua:
253
Tuần này:
412
Tháng này:
5574
Tất cả:
277563

DANH SÁCH ỦY VIÊN ỦY BAN HỘI LHTN HUYỆN THƯỜNG XUÂN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Đăng lúc: 14:27:14 17/10/2016 (GMT+7)

Stt
Họ và tên
Năm sinh
Dân tộc
Tôn giáo
Đảng
viên
Trình độ
Đơn vị
Chức vụ
 
Ghi chú
Văn hoá
CM
LL
1                     
Hoàng Văn Giang
1984
Kinh
Không
x
12/12
Ths
CC
Bí thư Huyện đoàn
Chủ tịch Hội LHTN huyện khoá IV
Huyện hội
2                     
Trần Phương Thảo
1988
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
TC
UV BTV Huyện đoàn
Phó chủ tịch Hội LHTN huyện khóa IV
Huyện hội
3                     
Đào Thị Thảo
1988
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
TC
UV BTV Huyện đoàn
UV Thường trực phụ trách công tác kiểm tra Hội LHTN huyện khóa IV
Huyện hội
4                     
Hoàng Văn Tiến
1991
Thái
Không
x
12/12
ĐH
TC
CT Hội LHTN Thị Trấn
UV Thường trực Hội LHTN huyện khóa IV
Cơ sở Hội
5                     
Nguyễn Thành Hải
1989
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
 
CT Hội LHTN trường THPT Thường Xuân 2
UV Thường trực Hội LHTN huyện khóa IV
Cơ sở Hội
6                     
Đào Thị Khang
1994
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
TC
CT Hội LHTN xã Xuân Dương
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
7                     
Lương Văn Lâm
1988
Thái
Không
x
12/12
ĐH
TC
CT Hội LHTN xã Xuân Cẩm
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
8                     
Lê Thị Hạnh
1991
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
TC
CT Hội LHTN xã Thọ Thanh
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
9                     
Cầm Bá Linh
1991
Thái
Không
x
12/12
ĐH
 
CT Hội LHTN xã Vạn Xuân
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
10                 
Vi Văn Định
1991
Thái
Không
x
12/12
ĐH
TC
CT Hội LHTN xã Xuân Lộc
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
11                 
Lữ Xuân Thắng
1989
Thái
Không
x
12/12
 
CT Hội LHTN xã Xuân Lẹ
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
12                 
Hà Văn Tuyên
1990
Thái
Không
x
12/12
TC
TC
CT Hội LHTN xã Xuân Chinh
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
13                 
Vi Văn Huấn
1988
Thái
Không
x
12/12
TC
TC
CT Hội LHTN xã Xuân Thắng
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
14                 
Lương Ngọc Lai
1989
Thái
Không
x
12/12
ĐH
TC
CT Hội LHTN xã Luận Thành
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
15                 
Lê Thế Nghĩa
1990
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
TC
CT Hội LHTN xã Xuân Cao
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
16                 
Lò Thị Dung
1990
Thái
Không
x
12/12
ĐH
TC
CT Hội LHTN xã Tân Thành
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
17                 
Cầm Bá Đại
1992
Thái
Không
x
12/12
TC
TC
CT Hội LHTN xã Luận Khê
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
18                 
Nguyễn Văn Cường
1990
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
TC
CT Hội LHTN xã Ngọc Phụng
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
19                 
Chảo Văn Khẩn
1990
Thái
Không
x
12/12
ĐH
TC
CT Hội LHTN xã Yên Nhân
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
20                 
Hoàng Thị Kim
1990
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
 
CT Hội LHTN xã Lương Sơn
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
21                 
Lang Thị Phượng
1992
Thái
Không
x
12/12
ĐH
 
CT Hội LHTN xã Bát Mọt
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
22                 
Trần Xuân Khánh
1982
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
 
CT Hội LHTN trường Cầm Bá Thước
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
Cơ sở Hội
23                 
Nguyễn Bá Ngọc
1990
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
TC
Phó bí thư Chi đoàn Công an huyện
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
ĐB LL vũ trang
24                 
Lê Hữu Giáp
1985
Kinh
Không
x
12/12
ĐH
TC
Bí thư Chi đoàn UBND huyện
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
ĐB công chức trẻ
25                 
Lò Quốc Anh
1989
Thái
Không
x
12/12
ĐH
 
Bí thư Chi đoàn Bệnh viên đa khoa huyện
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
ĐB khoa học trẻ
26                 
Nguyễn Khắc Tú
1985
Kinh
Không
 
12/12
TC
 
UỶ viên UB Hội LHTN xã Ngọc Phụng
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
ĐB Doanh nghiệp trẻ
27                 
Lương Ngọc Hoàng
1994
Thái
Không
x
12/12
ĐH
 
PCT Hội LHTN xã Luận Thành
Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện Thường Xuân khóa IV
ĐB TN phát triển kinh tế
File đính kèm:DS nhan su Hoi LHTN III.doc (Xem trước)