Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
68
Hôm qua:
352
Tuần này:
1348
Tháng này:
7340
Tất cả:
137562

DANH SÁCH BCH HUYỆN ĐOÀN THƯỜNG XUÂN KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Đăng lúc: 00:00:00 10/08/2017 (GMT+7)

TT
Họ tên
Năm sinh
Quê quán
Dân Tộc
Trình độ
Ngày vào Đảng
Chức vụ - Đơn vị công tác
Ghi chú
Nam
Nữ
CM
LL
1
Hoàng Văn Giang
1984
 
Hải Châu, Tĩnh Gia
Kinh
Th.s
CC
23/12/2011
BT Huyện đoàn
 
2
Lê Ngọc Duẩn
1987
 
Phú Yên, Thọ Xuân
Kinh
ĐH
TC
08/03/2012
Phó Bí thư Huyện đoàn
 
3
Trần Ngọc Đạo
1986
 
Thiệu Thịnh, Thiệu Hóa
Kinh
ĐH
 SC
05/12/2014
UVBTV Huyện đoàn
 
4
Trần Phương Thảo
 
1988
Thọ Thanh, Thường Xuân
Kinh
ĐH
SC
2/10/1013
UVBTV Huyện đoàn
 
5
Đào Thị Thảo
 
1988
Lương Sơn, Thường Xuân
Kinh
ĐH
SC
10/12/2014
UVBTV Huyện đoàn
 
6
Hà Thị Thanh
 
1985
Xuân Cao, Thường Xuân
Thái
ĐH
TC
08/05/2009
UV BTV HĐ - BT Đoàn Thị Trấn
 
7
Nguyễn Văn Sơn
1984
Xuân Lộc, Triệu Sơn
Kinh
ĐH
SC
10/09/2009
UV BTV HĐ - BT Đoàn Thường Xuân 2
 
8
Nguyễn Văn Cường
1990
 
Ngọc Phụng, Thường Xuân
Kinh
TC
TC
03/06/2015
Phó BT Đoàn xã Ngọc Phụng
 
9
Lò Hồng Khăm
1986
 
Lương Sơn, Thường Xuân
Thái
TC
 SC
03/07/2014
BT Đoàn xã Lương Sơn
 
10
Lang Văn Chung
1986
 
Bát Mọt, Thường Xuân
Thái
TC
 SC
28/11/2009
BT Đoàn xã Bát Mọt
 
11
Lò Văn Kéo
1989
 
Yên Nhân, Thường Xuân
Thái
TC
TC
22/10/2011
BT Đoàn xã Yên Nhân
 
12
Lê Văn Công
1988
 
Thọ Thanh, Thường Xuân
Kinh
TC
TC
03/01/2012
BT Đoàn xã Thọ Thanh
 
13
Lê Văn Điệp
1986
 
Xuân Dương, Thường Xuân
Kinh
TC
03/02/2008
BT Đoàn xã Xuân Dương
 
14
Hà Trung Dũng
1985
 
Xuân Cao, Thường Xuân
Thái
ĐH
TC
15/04/2012
BT Đoàn xã Xuân Cao
 
15
Ngân Thị Ngoan
 
1993
Tân Thành, Thường Xuân
Thái
ĐH
SC
03/09/2016
Phó BT Đoàn xã Tân Thành
 
16
Lương Văn Lợi
1987
 
Luận Khê, Thường Xuân
Thái
ĐH
TC
10/05/2014
BT Đoàn xã Luận Khê
 
17
Lang Đức Huy
1984
 
Luận Thành, Thường Xuân
Thái
ĐH
TC
15/02/2008
BT Đoàn xã Luận Thành
 
18
Vi Hồng Hòa
1985
 
Xuân Lộc, Thường Xuân
Thái
TC
TC
19/05/2007
BT Đoàn xã Xuân Lộc
 
19
Cầm Bá Ngà
1986
 
Vạn Xuân, Thường Xuân
Thái
ĐH
TC
03/04/2014
BT Đoàn xã Vạn Xuân
 
20
Vi Văn Đua
1989
 
Xuân Lẹ, Thường Xuân
Thái
TC
08/12/2013
BT Đoàn xã Xuân Lẹ
 
21
Cầm Bá Thắng
1988
 
Xuân Chinh, Thường Xuân
Thái
TC
TC
25/07/2010
BT Đoàn xã Xuân Chinh
 
22
Đặng Biên Cương
1983
 
Hà Vân, Hà Trung
Kinh
ĐH
SC
24/05/2005
BT Đoàn trường Thường Xuân 3
 
23
Lê Hữu Giáp
1985
 
Thọ Thanh, Thường Xuân
Kinh
ĐH
 SC
19/05/2014
BT Chi đoàn UBND
 
24
Lương Văn Dũng
1985
 
Ngọc Phụng, Thường Xuân
Thái
ĐH
TC
23/11/2010
BT Chi đoàn CA huyện
 
25
Lò Quốc Anh
1989
 
Xuân Khao, Thường Xuân
Thái
ĐH
 SC
27/11/2015
BT Chi đoàn BVĐK
 
File đính kèm:DS BCH HUYỆN ĐOÀN KHÓA XVIII.doc (Xem trước)